Dofinansowania

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z ogromnymi kosztami, które – zwłaszcza na początku – wymagają własnego wkładu pieniężnego. Wysokie koszty pojawiają się nie tylko podczas zakładania firmy, ale również podczas inwestycji w jej rozwój. Często pojawia się wtedy pytanie: skąd wziąć pieniądze? Odpowiedzią mogą być dotacje dla firm. W grę wchodzi nie tylko pozyskiwanie środków z EU czyli dotacje unijne, ale również dofinansowanie w ramach programów ministerialnych m.in. z Ministerstwa Ochrony Środowiska czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PROW) a także dotacje z ZUS.

Dofinansowanie z UE

Pozyskiwanie środków z EU najczęściej dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. To właśnie one należą do grupy głównych profitentów aktualnych dotacji unijnych. Największe szanse na wsparcie finansowe i dotacje EU mają te wnioski, które dotyczą projektów inwestycyjnych w obszarach:

  • rozwój działalności firmy
  • rozwiązania ekologiczne
  • informatyzacja
  • wprowadzanie innowacji, projekty badawcze
  • działalność zagraniczna, eksportowa – udział w targach i wystawach

Dotacje unijne dla firm
Niektóre z dotacji EU przyznawane są w trybie konkursowym. Część z nich rozpatrywana jest w skali ogólnokrajowej, a część – dedykowana przedsiębiorcom z konkretnych (zwłaszcza biedniejszych) regionów Polski. Pozyskiwanie środków z EU – mimo zapowiadanych ograniczeń w dotacjach unijnych – wciąż stanowi jeden z głównych sposób na dofinansowanie, o które ubiegają się właściciele firm.

Dotacje unijne 2020

Dotacje EU 2020, w ramach planu strategii Europa 2020, kierowane są głównie w stronę samodzielnych przedsiębiorców oraz samorządów. Dofinansowanie z UE w tym roku opiera się na pięciu funduszach oraz czterech oddzielnych instrumentach finansowych. Dotacje unijne 2020 można uzyskać w ramach:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Funduszu Spójności
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
  • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z kolei pozyskiwanie środków z EU w ramach instrumentów finansowych to programy JASMINE, JASPERS, JAREMIE2, JESSICA2. Wszystkie dotacje EU 2020 są zgodne z programem dofinansowania na lata 2014-2020. Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku, warto zastanowić się czy nasz projekt inwestycyjny realizuje któryś z trzech celów: zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne lub równość szans. To aktualne polityki horyzontalne Unii Europejskiej i tylko wnioski o dotacje unijne 2020 zgodne z ich założeniami mają szanse na pozytywne rozpatrzenie.

dotacje unijne 2020

Dotacje dla firm – EURO TARGI

Firma EURO TARGI od 16 lat świadczy fachową pomoc w pozyskiwaniu dotacji dla firm, w tym dotacji unijnych. Nasi pracownicy pozostają na bieżąco z dostępnymi ofertami, a naszych klientów wspieramy nie tylko podczas wyboru programu, wypełnienia i złożenia wniosku, ale również w trakcie finalnych rozliczeń. Pozyskujemy różnorodne dotacje dla firm, zarówno dotacje EU, jak i dofinansowanie z PARP czy programów ministerialnych. Charakteryzujemy się wysoką skutecznością działania. Mamy na koncie tysiące przygotowanych wniosków oraz ponad 680 milionów złotych dofinansowania. Przekonaj się sam – postaraj się o dofinansowanie dla twojej firmy z EURO TARGI!

Kontakt

więcej

przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

więcej

bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

TARGI

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl

W związku z Covid- 19, terminy targów ulegają ciągłym zmianom, aby uzyskać aktualne informacje prosimy o kontakt.

SZKOLENIA I  e-DORADZTWO

tel: 605 044 690,  info@eurotargi.pl

DOTACJE

tel. 887 304 305, targi@eurotargi.pl

tel. 885 407 408, eurotargi@eurotargi.pl
dorota@eurotargi.pl

AUDYT FINANSOWY

tel. 607 218 182, dorota@eurotargi.pl

TRANSPORT

885 405 406, transport@eurotargi.pl

ZABUDOWA STOISK

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl
Tel. 795 999 240, office@eurotargi.pl

Biuro Promocji Exportu "EURO-TARGI"
ul. Jagiellońska 78 p. 3.3., 03-301 Warszawa