Dofinansowanie GO TO BRAND 2020

Zapraszamy do współpracy przy konkursie  Go To Brand 2020:

Dofinasowanie:

  • de minimis do 85%
  • pomoc publiczna 50% kosztów kwalifikowalnych
  • ogłoszenie konkursu: 9 stycznia 2020 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków: 11 lutego 2020 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 11 marca 2020 r.
  • pula: 300 mln złotych
  • konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim)

Wysokość dofinansowania max 425 670 zł.

więcej informacji na temat poddziałania Go To Brand https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand#dokumenty

Kontakt

więcej

przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

więcej

bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

TARGI

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl

 

DOTACJE

tel. 887 304 305, targi@eurotargi.pl

tel. 885 407 408, eurotargi@eurotargi.pl
dorota@eurotargi.pl

 

AUDYT FINANSOWY

tel. 607 218 182, dorota@eurotargi.pl

 

TRANSPORT

885 405 406, transport@eurotargi.pl

 

ZABUDOWA STOISK

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl
Tel. 795 999 240, office@eurotargi.pl

Biuro Promocji Exportu "EURO-TARGI"
ul. Jagiellońska 78 p. 3.3., 03-301 Warszawa