Już w październiku zostanie ogłoszony nowy konkurs pt., „Technologie dla kobiet”. W ramach konkursu, będzie można pozyskać

                          dofinansowanie do wysokości 200 000 Euro.

Celem programu jest finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety.

Z uwagi, iż dofinansowanie pochodzić będzie z funduszy norweskich, program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi.

Kto może starać się o dofinansowanie:

Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ( tj. do zatrudniające do 250 pracowników ), które:

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie  wyniesie:

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 12 tysięcy euro.

Projekt:

Każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów:

Zapraszamy do uzyskania szczegółowych informacji o projekcie

Kontakt

więcej

przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

więcej

bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

TARGI

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl

W związku z Covid- 19, terminy targów ulegają ciągłym zmianom, aby uzyskać aktualne informacje prosimy o kontakt.

SZKOLENIA I  e-DORADZTWO

tel: 605 044 690,  info@eurotargi.pl

DOTACJE

tel. 887 304 305, targi@eurotargi.pl

tel. 885 407 408, eurotargi@eurotargi.pl
dorota@eurotargi.pl

AUDYT FINANSOWY

tel. 607 218 182, dorota@eurotargi.pl

TRANSPORT

885 405 406, transport@eurotargi.pl

ZABUDOWA STOISK

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl
Tel. 795 999 240, office@eurotargi.pl

Biuro Promocji Exportu "EURO-TARGI"
ul. Jagiellońska 78 p. 3.3., 03-301 Warszawa