Dofinansowania

Opracowywania strategii biznesowych i tworzenie biznesplanów

Aby odnieść sukces w biznesie, mieć dobrze prosperująca działalność oraz móc liczyć na uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej lub innej dotacji, trzeba jasno wytyczyć kierunek rozwoju firmy, przyszłościowe (ale realne do zrealizowania) cele oraz własny sposób na zdobycie, a następnie utrzymanie przewagi nad rynkową konkurencją. Do tego służy model biznesowy oraz strategia biznesowa. Odpowiedni wybór modelu i konstrukcja strategii korzystnie wpływają nie tylko na bieżące działanie firmy czy jej perspektywy, ale również na pozyskiwanie środków z UE. Dlatego naszymi usługami, które oferujemy w ramach pomocy przy dofinansowaniach, są przygotowywanie modeli biznesowych oraz opracowywanie strategii biznesowej.

Przygotowywanie modeli biznesowych i tworzenie biznesplanów

Przygotowywanie modeli biznesowych

Model biznesowy pomaga przeistoczyć biznesowy pomysł na konkretną działalność, która na tym pomyśle będzie realnie zarabiać. Przygotowywanie modeli biznesowych ma dwa zasadnicze cele: zyskanie (i zachowanie) przewagi konkurencyjnej oraz zagwarantowanie firmie dochodowości. Model biznesowy przyjmuje formę długookresowego planu działania, stanowiąc przy tym bazę do późniejszego formułowania strategii. Przygotowywanie modeli biznesowych rozpatruje takie czynniki jak:

  • grupa docelowa usługi/produktu
  • wartości/korzyści oferty
  • sposoby dostarczania tych wartości do grupy docelowej
  • wytwarzanie wartości
  • formowanie ceny usługi/produktu.
  • Wskazanie możliwości dofinasowania na rozwój przedsiębiorstwa czy też dofinasowanie działań eksportowych

Choć istnieją uniwersalne metody tworzenia modelu (np. Canvas), to nie ma jednego uniwersalnego modelu biznesowego, który sprawdzi się w każdej firmie. Przygotowywanie modeli biznesowych służy określeniu zasobów, ich wartości, sposobu zarabiania na nich, relacji rynkowych oraz wyborowi struktury organizacyjnej czy działań promocyjnych – te elementy różnią się od siebie w każdej firmie. Dlatego do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, tworząc dla niego indywidualny, najkorzystniejszy model biznesowy.

przygotowanie modeli biznesowych opracowanie strategii biznesowych

Opracowywanie strategii biznesowej

Opracowywanie strategii biznesowej jest konieczne dla efektywnego i sprawnego rozwoju w biznesie. Stanowi spójną, przejrzystą koncepcję działania firmy. Dobrze opracowana strategia zapewnia satysfakcjonujące wyniki dochodowe, pozwala wyróżnić się na tle konkurencji i daje szansę na widoczny progres. Opracowywanie strategii biznesowej musi opierać się przede wszystkim na zachowaniu przejrzystości oraz spójności (wewnętrznej i zewnętrznej) dokumentu. Dobra strategia bierze pod uwagę długoterminowe cele firmy, jej szczegółową analizę wstępną, pogłębioną analizę rynkowych konkurentów, firmową komunikację oraz planowaną koncepcję marketingową. Opracowywanie strategii biznesowej wymaga wiedzy na temat rynku w danej branży oraz na temat możliwości, misji czy zasobów naszej własnej firmy.

EUROTARGI: przygotowywanie modeli biznesowych, opracowywanie strategii biznesowej

Zarówno dobry model biznesowy, jak i strategia biznesowa są niezbędne, by przekonać komisję konkursową do przyznania firmie środków unijnych lub innego wsparcia finansowego. Dlatego firma EURO TARGI oferuje pomoc nie tylko na etapie przygotowywania wniosku – świadczymy również usługi takie jak przygotowywanie modeli biznesowych oraz opracowywanie strategii biznesowej. To długotrwała inwestycja, dzięki której  zyskają Państwo upragnione dofinansowanie, a także wzmocnią szanse swojej firmy na realny, przyszłościowy rozwój oraz zdominowanie branżowego rynku. Przygotowywanie modeli biznesowych i opracowywanie strategii biznesowej to początek do sukcesu Państwa firmy! Każda przygotowana przez nas strategia biznesowa i model biznesowy otrzymały dotacje, co stanowi 100% sukcesu.

Kontakt

więcej

przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

więcej

bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

TARGI

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl

W związku z Covid- 19, terminy targów ulegają ciągłym zmianom, aby uzyskać aktualne informacje prosimy o kontakt.

SZKOLENIA I  e-DORADZTWO

tel: 605 044 690,  info@eurotargi.pl

DOTACJE

tel. 887 304 305, targi@eurotargi.pl

tel. 885 407 408, eurotargi@eurotargi.pl
dorota@eurotargi.pl

AUDYT FINANSOWY

tel. 607 218 182, dorota@eurotargi.pl

TRANSPORT

885 405 406, transport@eurotargi.pl

ZABUDOWA STOISK

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl
Tel. 795 999 240, office@eurotargi.pl

Biuro Promocji Exportu "EURO-TARGI"
ul. Jagiellońska 78 p. 3.3., 03-301 Warszawa