Dofinansowania

Przyznanie dotacji to jedno, drugą kwestią jest właściwe rozliczanie finansowe dofinansowań. Dofinansowanie wiąże się bowiem nie tylko z prawidłowo wypełnionym wnioskiem, jego akceptacją i przyznaniem środków, ale również z późniejszymi odpowiednio udokumentowanymi sprawozdaniami z rozliczeniem zgodnym z podpisaną umową. Rozliczanie finansowe dofinansowań należy do obowiązków osoby realizującej projekt i jest niezbędne do sukcesywnej inwestycji przyznanych środków finansowych.

Rozliczanie projektów unijnych

Na czym polega rozliczanie projektów unijnych?

Rozliczanie finansowe dofinansowań, w tym rozliczanie projektów unijnych, służy kontroli wydatkowania otrzymanych środków. Chodzi również o sprawdzenie, czy realizujemy nasz projekt zgodnie z widniejącymi w pozytywnie rozpatrzonym wniosku założeniami. Do rozliczania projektów najczęściej niezbędne jest osobne konto bankowe oraz księgowe. Rozliczanie projektów unijnych bazuje na rozliczeniu poniesionych kosztów – wymaga zestawienia wydatków oraz odpowiednio księgowanej dokumentacji projektowej. Powyższe elementy zawsze muszą zgodne zarówno z wnioskiem, jak i umową o dofinansowanie czy dotację. To jednak nie wszystko. Rozliczanie projektów unijnych jest złożonym, wieloelementowym systemem, do którego zaliczają się: zapisy umowy o dotację, kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność i zaliczkę, kontrola realizacji inwestycji z przyznanych środków, aktywna promocja projektu oraz właściwa archiwizacja dokumentacji.

Rozliczanie finansowe dofinansowań – przydatne rady

Aby ułatwić sobie rozliczanie finansowe dofinansowań oraz rozliczanie projektów unijnych, należy przestrzegać kilku prostych zasad. Ważne, aby wdrożyć je już na początku realizacji projektu i trzymać się ich do samego końca – wtedy wszystko będzie przejrzyste, a sam proces rozliczania – sprawny i nieskomplikowany. Przede wszystkim warto podjąć współpracę z firmą, która zawodowo zajmuje się rozliczaniem dotacji. Dzięki temu unikniemy wielu możliwych błędów i nie narazimy dotychczas zatrudnionych pracowników na dodatkowe obowiązki, wymagające uprzednio nabycia nowych kompetencji. Ale nawet wtedy warto stosować się do pewnych rad, które uczynią realizację inwestycji z dofinansowania przejrzystą i prostą w rozliczeniu. Rozliczanie finansowe dofinansowań będzie prostsze, gdy:

  • prowadzona jest odpowiednio oznakowana dokumentacja
  • współpracuje się z profesjonalną księgową
  • podejmowane działania są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  • inwestycję utrzymuje się na rynku
  • jest się przygotowanym na kontrolę możliwą na każdym etapie wykonywania projektu.

Ten ostatni krok sprawi, że zachowana zostanie prawidłowość i klarowność realizacji dofinansowanego projektu przez cały czas jej trwania, a późniejsze rozliczanie finansowe dofinansowań sprowadzi się tylko do wypełnienia formalności.

Rozliczanie projektów unijnych szkolenia

Rozliczanie projektów unijnych  – szkolenia

Wciąż nie są Państwo pewni, na czym polega rozliczanie projektów unijnych? Jeśli otrzymali Państwo dofinansowanie, warto udać się na dostępne szkolenia. Szkolenia w tym obszarze tematycznym pozwalają na uzyskanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w kwestii rozliczania projektów unijnych. Często odbywają się w formie dwudniowych warsztatów, dzięki którym rozliczanie finansowe dofinansowań nie będzie miało przed tobą tajemnic. Będą Państwo dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać, a jednocześnie czego mogą wymagać od firmy prowadzącej twoje rozliczenie. Chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat usługi rozliczania finansowego dofinansowań lub rozliczanie projektów unijnych szkolenia? Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą EURO TARGI.

Kontakt

więcej

przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

więcej

bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

TARGI

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl

W związku z Covid- 19, terminy targów ulegają ciągłym zmianom, aby uzyskać aktualne informacje prosimy o kontakt.

SZKOLENIA I  e-DORADZTWO

tel: 605 044 690,  info@eurotargi.pl

DOTACJE

tel. 887 304 305, targi@eurotargi.pl

tel. 885 407 408, eurotargi@eurotargi.pl
dorota@eurotargi.pl

AUDYT FINANSOWY

tel. 607 218 182, dorota@eurotargi.pl

TRANSPORT

885 405 406, transport@eurotargi.pl

ZABUDOWA STOISK

tel. 608 362 626, urszula.viest@eurotargi.pl
Tel. 795 999 240, office@eurotargi.pl

Biuro Promocji Exportu "EURO-TARGI"
ul. Jagiellońska 78 p. 3.3., 03-301 Warszawa