Author: Spamerx

Wygrać z BREXITEM!

Wygrać z BREXITEM!

WYGRAĆ Z BREXITEM! Dofinansowanie do 100% dla firm, na które negatywnie wpłynęło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii.  Wsparcie można otrzymać w formie dotacji do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach…

Pożyczki unijne

Pożyczki unijne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw zostały uruchomione  pożyczki unijne przez  Bank Gospodarstwa Krajowego., który  jest Menadżerem Funduszu Funduszy.  Warunki: na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach…

Pomorskie

Pomorskie

Zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia MŚP realizowanego w formule projektu grantowego. Na kompleksowe przedsięwzięcie składają się m.in.: identyfikacja przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19, kwalifikujących się do objęcia wsparciem,…

Lubuskie 2

Lubuskie 2

III. Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi…

Lubuskie 1

Lubuskie 1

I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów,…