2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Bezpłatna weryfikacja firm w zakresie kwalifikowalności do dofinasowania z Funduszy UE 

Dobierzemy odpowiedni program dotacyjny pod potrzeby firmy i sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy zgodnie z kryteriami oceny danego konkursu.

Wsparcie skierowane jest na internacjonalizację MŚP z województwa lubelskiego w celu wzrostu eksportu produktów i usług. Internacjonalizacja może obejmować wyłącznie udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym (mogą się odbywać na terenie Rzeczypospolitej Polski lub poza jej granicami) oraz w misjach gospodarczych, mających na celu nawiązanie kontaktów biznesowych oraz zdobycie nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji (w tym elektronicznych hurtowych i detalicznych kanałów dystrybucji). Wsparcie ma na celu również stymulowanie wdrażania w przedsiębiorstwach kompleksowych strategii eksportowych oraz poprawę pozycji lubelskich przedsiębiorstw w światowych łańcuchach dostaw.

 • Nabór wniosków: 18.09.2023 – 02.10.2023
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.
 • Okres realizacji: 3 lata od momentu rozpoczęcia realizacji projektu- nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 r.
 • Kto może się ubiegać o dofinansowanie: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego.

Koszty kwalifikowalne: 

 • wynajmem powierzchni wystawienniczej; 
 • zaprojektowanie i budowa lub najmem stoiska wystawienniczego; 
 • koszty opłaty wpisowej/rejestracyjnej związanej z udziałem w danej wystawie lub targach; 
 • koszty usługi związanej z wpisem do katalogu danej wystawy lub targów; 
 • transport produktów z oferty wnioskodawcy, prezentowanej na danej wystawie lub targach (nie dotyczy misji gospodarczych);
 • koszty tłumacza do obsługi stoiska wystawienniczego; 
 • wykonanie indywidualnych materiałów promujących ofertę wnioskodawcy na danej wystawie lub targach lub misji gospodarczej wraz z tłumaczeniem np. katalogi, ulotki, prezentacje multimedialne, w tym reklamy; 
 • dodatkowe działania promujące ofertę wnioskodawcy na danej wystawie lub targach lub misji gospodarczej np. koszty organizacji pokazów, warsztatów, prelekcji i/lub prezentacji oferty wnioskodawcy, w tym najem sali konferencyjnej oraz koszty tłumacza; 
 • zakwaterowanie tj. koszty noclegów uczestników danej wystawy lub targów lub misji gospodarczej; 
 • koszty transportu uczestników danej wystawy lub targów lub misji gospodarczej: 
 • ubezpieczenie uczestników danej wystawy lub targów lub misji gospodarczej; 
 • koszty opłat za wstęp na wybrane targi i/lub wystawy, w charakterze zwiedzającego, dla wnioskodawcy uczestniczącego w misji gospodarczej. 

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI KONTAKT