Usługi księgowe dla firm

Nasze usługi biura rachunkowego kierujemy do mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Jesteśmy elastyczni i gotowi dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Służymy także szeroką wiedzą i doświadczeniem od 2004r.,  w zakresie sporządzania wniosków o dotacje bezzwrotne z funduszy UE i dotacji krajowych, prowadzimy również kompleksowe rozliczanie dotacji UE.

Nadzór i kontrole nad profesjonalną obsługą księgową firm sprawuje Głowna Księgowa  specjalizacja nauki ekonomiczne, doktor ekonomii i finansów doradca podatkowy.


Usługi księgowe dla firm

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie kart podatkowych
 • prowadzenie kart podatkowych
 • wykonywanie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo,
 • reprezentowanie firm w urzędach skarbowych, ZUS i podczas kontroli
 • inne na życzenie podatnika i jego potrzeb
Rozliczanie Dotacji UE

Od 2004r/. zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem i rozliczaniem projektów UE to m.in.


 • Przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy pomiędzy beneficjentem środków a Instytucją Finansującą,
 • Wnioski o wypłatę zaliczek na poczet wydatków zaplanowanych we wniosku
 • Doradztwo w zakresie przeprowadzania procedury wyboru oferenta zgodnie z zasadą konkurencyjności wymaganą regulaminami dotacji UE
 • Sporządzanie dokumentacji, raportów, protokołów  z przeprowadzania procedury wyboru oferenta 
 • Sporządzanie delegacji zagranicznych i krajowych
 • Wnioski o płatność pośrednią
 • Przygotowywanie odpowiedzi pisemnych na pisma z urzędu
 • Wniosek o płatność końcową, zamykająca projekt
 • Przygotowanie beneficjenta do kontroli, jeśli urząd takową zapowie
 • Przygotowanie sprawozdań na wnioski pokontrolne
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia wydatków przez beneficjenta w zakresie kosztów kwalifikowalnych  
Kadry i płace

 • teczki osobowe
 • sporządzanie listy płac
 • ewidencja wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji ZUS i ich wysyłka w formie elektronicznej
 • informacje o pobranych zaliczkach
 • sporządzanie  rocznych deklaracji podatkowych
 • rozliczanie umów zlecenia
 • dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • inne na życzenie klienta i jego potrzeb
 • sporządzanie umów o prace
 • sporządzanie i rozliczanie delegacji pracowniczych krajowych i zagranicznych
Posiadamy licencję księgowego wydaną przez Ministerstwo Finansów nr. 16427/2006 (na podstawie &3 ust.1, rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 lipiec 2022r w sprawie przyznania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). Biuro księgowe prowadzone jest przez księgowe z wieloletnim ponad 20 letnim doświadczeniem, na czele doświadczonego zespołu stoi od 2010r, Główna Księgowa – doktor nauk ekonomicznych i księgowych, ekonomista, specjalista ds. zatrudnienia i rynku pracy.

Doradztwo Finansowe

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z dziedziny kredytowania i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

 • Leasing – niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), możliwość rozliczenia podatku VAT.
  Na zakup maszyny i urządzeń oraz na zakup środków transportu, samochodów,
 • Kredyty obrotowe i celowe – bieżące finansowanie firmy.
 • Kredyty inwestycyjne – przeznaczone na konkretny cel inwestycyjny, zabezpieczenie może stanowić cel inwestycji. Pożyczki z funduszy UE na preferencyjnych niskoprocentowych warunkach kredytowania korzystniejszych niż warunki rynkowe
 • Dotacje z Unii Europejskiej i Urzędów Pracy
 • Sporządzanie wniosków, modeli finansowych, projekcji finansowych, przetargi, rozliczanie projektów UE. Kompleksowe usługi  w zakresie pozyskania środków unijnych na wspieranie polskiej przedsiębiorczości,
 • Doradztwo w zakresie pozyskania środków z Urzędów Pracy, na organizacje miejsca pracy a także z ZUS i inne.

Dostosowanie firmy do obowiązkowych procedur RODO, wdrożenie procedur z zakresu ochrony danych osobowych (pena dokumentacja wymagana przepisami prawa w oparciu o Rozporządzenie Komisji Europejskiej)

Usługa Wdrożenia „Whistleblowing” Procedury Ochrony SygnalistówDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – inaczej zwaną dyrektywą o ochronie sygnalistów lub dyrektywą whistleblowingową nakłada na przedsiębiorców prywatnych oraz dla podmiotów z sektora publicznego szereg nowych obowiązków, związanych z systemem zgłaszania nieprawidłowości.

Implementacja ochrony Sygnalistów to największe wyzwanie dla firm w 2022 i 2023 r.

Celem naszego biura rachunkowego jest zapewnienie każdemu klientowi profesjonalnej i kompleksowej obsługi księgowo-podatkowej przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej poufności zarówno w czasie realizowanej współpracy, jak i po jej zakończeniu. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie księgowości i rachunkowości, a także w pozyskiwaniu bezzwrotnych dotacji UE a nasze doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy przez wiele lat. Stale pogłębiamy naszą wiedzę na temat nowych dotacji, prawa podatkowego, śledzimy aktualne zmiany w przepisach.

Powierzając nam księgi podatkowe /rachunkowe masz zagwarantowane:

 • profesjonalną i rzetelną pomoc księgową i podatkową
 • indywidualne podejście
 • terminowość w realizacji umowy
 • poufność
 • otwartą i przyjazną atmosferę
 • doradztwo i stały kontakt z główną księgową.
 • reprezentowanie przez US i ZUS
 • nadzór nad terminowymi wpłatami od klientów a w razie potrzeby windykacja należności, poprawa płynności finansowej firmy klienta.

Ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby, w zależności od typu, wielkości i zakresu prowadzonej działalności, do każdego naszego klienta podchodzimy indywidualnie. Obsługujemy zarówno niewielkie firmy, jak i spółki prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe, oraz spółdzielnie i fundacje.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów i dotacji oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta, gwarantuje Państwu najwyższą jakość z szerokiego wachlarza usług, a stale poszerzana wiedza prawna i podatkowa, gwarantuje rzetelne i fachowe podejście do Państwa finansów. W relacjach z klientami stawiamy przede wszystkim na partnerstwo i lojalność.

Doradztwo podatkowe

Proponujemy kompleksowe usługi rachunkowe, w skład których wchodzą m.in.: profesjonalne doradztwo podatkowe, wyprowadzanie zaległości podatkowych, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, VAT-UE, bilanse, sprawozdania do KRS. Gwarantujemy rzetelne i terminowe rozliczenia oraz fachowe doradztwo we wszystkich kwestiach formalnych związanych z prowadzeniem firmy.

Wszystkie usługi w zakresie pełnej księgowości świadczymy w oparciu o wieloletnie zawodowe doświadczenie oraz znajomość przepisów prawa rachunkowego. Nasze działania dostosowane są do obowiązujących przepisów, określających nie tylko formalne obowiązki księgowe przedsiębiorstw, ale również przywileje podatkowe, z których – w określonych okolicznościach – mogą one skorzystać.

Pełną księgowość prowadzimy zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich działalności gospodarczych, a także jednoosobowych spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Świadczymy również usługi z zakresu księgowości uproszczonej.

Oferując nie tylko kompleksową obsługę księgową, ale również raportowanie i kontroling, zapewniamy możliwość monitorowania bieżących wydatków, dostosowywania polityki finansowej do zmian zachodzących na rynku oraz planowania dalszego rozwoju czy inwestycji.

Przedsiębiorcy nie muszą angażować się w procedury księgowe ani też planować kolejnych wydatków związanych z utrzymaniem działu księgowego. Mają gwarancję, iż wszelkie obowiązki rachunkowe, zostaną dopełnione w terminie oraz w zgodności z obowiązującymi przepisami.

Towarzyszy temu znaczna oszczędność czasu i komfort. Korzystanie z usług zewnętrznej firmy księgowej to zarówno brak konieczności spędzania długich godzin nad ewidencją, jak również pewność, że kontakt ze strony biura zaistnieje tylko wtedy, kiedy konsultacja z Państwem będzie niezbędna.

W ramach pełnej księgowości prowadzimy księgi handlowe. Pomagamy również przedsiębiorcom, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy oraz tym, którzy w trakcie jej prowadzenia chcą zmienić sposób rozliczania.

 • Opracowanie  strategii księgowej, dostosowanej do konkretnego przedsiębiorstwa (w tym także zakładowych planów kont),
 • określenie podatku dochodowego VAT,
 • przygotowanie planów amortyzacyjnych,
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych oraz ich dostarczenie do właściwych organów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji (środki materialne i niematerialne).

Prowadzimy księgowość w każdej możliwej do zrealizowania formie, w tym w postaci księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, a także karty podatkowej i ksiąg handlowych. Uwzględniając indywidualne potrzeby naszych klientów, nie wykluczamy połączenia tego modelu z pozostałymi usługami, w tym z pełną obsługą kadrowo-płacową.

Oferujemy pomoc w przejściu od księgowości uproszczonej do pełnej (np. w sytuacjach, kiedy przychód przekroczył kwotę 1 200 000 euro, stanowiącą cezurę księgowości uproszczonej).

Obsługa kadrowo-płacowa oferowana przez nasze biuro daje Państwu możliwość skupienia się na realizacji założonych strategii, bez obaw o terminową i zgodną z obowiązującymi wymogami formalnymi finalizację działań kadrowo-płacowych.

Realizacja zadań w zakresie pełnej obsługi kadr i płac jest wyzwaniem, przed którym staje każde przedsiębiorstwo – niezależnie od struktury organizacyjnej, na jakiej się opiera.

Znajomość aktualnych przepisów, rozporządzeń oraz standardów księgowych, a także systematyczność oraz dbałość o wysoką jakość obsługi sprawiają, że nasi klienci mogą cieszyć się wysokim standardem świadczonych usług. W ramach obsługi kadrowo-płacowej nasze biuro wykonuje szereg obowiązków, które musi wypełniać pracodawca.

Prowadzimy szeroko rozumianą ewidencję kadrową, w tym także zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich aktualizowanie. Sporządzamy podstawową dokumentację kadrowo-płacową:

 • sprawozdania Z-03 i Z-06,
 • pełne listy płac,
 • miesięczne zestawienia wypłacanych wynagrodzeń,
 • comiesięczne deklaracje ZUS,
 • miesięczne deklaracje dot. podatku dochodowego oraz związanej z nim zaliczki,
 • roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania o uzyskanych dochodach.

W ramach świadczonych usług prowadzimy bieżące sprawy kadrowo-płacowe, w tym:

 • kartoteki wynagrodzeń,
 • akta osobowe pracowników zatrudnionych w firmie,

Przygotowujemy również podstawową dokumentację pracowniczą:

 • m.in. zaświadczenie o zarobkach (na życzenie pracownika) oraz deklaracje ZUS – usługa obejmuje także comiesięczne dostarczenie do ZUS przygotowanej dokumentacji.
 •  naliczanie wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ na wysokość wynagrodzenia – rejestrowanie L-4, dni urlopu bezpłatnego, a także godzin nadliczbowych czy pracy w systemie nocnym.

Powyższe działania stanowią tylko część usług realizowanych w ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Jej pełen zakres zawsze ustalany jest indywidualnie z klientem i dostosowywany jest do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Audyt wewnętrzny firmy

Ciągły ruch w przestrzeni biznesowej, stale kształtujące się oczekiwania i potrzeby konsumentów, jak i wiele innych czynników ma ogromny wpływ na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego jednym z podstawowych działań powinno być cykliczne raportowanie aktualnego stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz fachowy kontroling, czyli audyt kosztów i przychodów.

Pomagamy klientom w przygotowaniu dopasowanego do ich potrzeb modelu rozliczania kosztów, który tworzony jest w oparciu o precyzyjny controlling kosztów oraz na podstawie fachowego raportowania.

HARMONOGRAM PRAC
1. Potwierdzamy otrzymanie dokumentów od klienta
2. Monitorujemy terminy płatności
3. Przypominamy telefonicznie o terminach płatności
4. Wysyłamy e-maile w sprawie nieuregulowanych płatności
5. Wysyłamy sms-y w sprawie nieuregulowanych faktur
6. Przypominamy kontrahentom o przekroczonym terminie płatności bez podejmowania działań windykacyjnych
7. Naliczamy odsetki należne Państwu za nieterminową płatność
8. Przygotowujemy wezwania do zapłaty
9. Ustalamy datę zapłaty i potwierdzamy wpłaty