Warmińsko-Mazurskie

Aktualne konkursy

Bezzwrotna dotacja 100% UE – Wsparcie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw jeszcze w ramach perspektywy 2014-2020

DOTACJA BEZZWROTNA DO 100% Obecnie trwa nabór:  Ogólnopolski konkurs dla Przedsiębiorców którzy odnotowali negatywne skutki z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Jest to odpowiedź na skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców…

Wygrać z BREXITEM!

Wygrać z BREXITEM!

WYGRAĆ Z BREXITEM! Dofinansowanie do 100% dla firm, na które negatywnie wpłynęło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii.  Wsparcie można otrzymać w formie dotacji do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach…

Warmińsko-mazurskie 4

Warmińsko-mazurskie 4

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematycznoprzyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) , tj.:…

Warmińsko-mazurskie 3

Warmińsko-mazurskie 3

Wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka…

Warmińsko-mazurskie 2

Warmińsko-mazurskie 2

Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, Budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów…

Warmińsko-mazurskie 1

Warmińsko-mazurskie 1

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów,…

Ogólnopolskie

Ogólnopolskie

Dotacje bezzwwrotne, dotacje unijne, dofinasowanie z funduszy UE 2020-2027. Aktualne, zweryfikowane i dostepne konkursy  w ramach programów na poziomie ogólnopolskim, dostępne dla firm z całej polski. Nowe dotacje unijne przewidują…