Warmińsko-Mazurskie

Aktualne konkursy

Bezzwrotna dotacja 100% UE – Wsparcie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw jeszcze w ramach perspektywy 2014-2020

DOTACJA BEZZWROTNA DO 100% Obecnie trwa nabór:  Ogólnopolski konkurs dla Przedsiębiorców którzy odnotowali negatywne skutki z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Jest to odpowiedź na skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców…

Wygrać z BREXITEM!

Wygrać z BREXITEM!

WYGRAĆ Z BREXITEM! Dofinansowanie do 100% dla firm, na które negatywnie wpłynęło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii.  Wsparcie można otrzymać w formie dotacji do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach…

Warmińsko-mazurskie 4

Warmińsko-mazurskie 4

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematycznoprzyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) , tj.:…

Warmińsko-mazurskie 3

Warmińsko-mazurskie 3

Wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka…

Warmińsko-mazurskie 2

Warmińsko-mazurskie 2

Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, Budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów…

Warmińsko-mazurskie 1

Warmińsko-mazurskie 1

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów,…