Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Ogłoszono program:

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Obszar realizacji: LUBELSKIE, Mazowiecki regionalny, PODKARPACKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE
Wysokość alokacji ogółem (EUR) 663 865 547,00

 • Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie FEPW.01.01 
  • Platformy startowe dla nowych pomysłów Działanie 
  • FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP 
  • Działanie FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP 
  • Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP 
  • Działanie FEPW.01.05 Pożyczki na rozwój turystyki 
 • Priorytet FEPW.02 Energia i klimat Działanie FEPW.02.01 
  • Dystrybucja energii 
  • Działanie FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu 
  • Działanie FEPW.02.03 Bioróżnorodność 
 • Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska 
  • Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska 
 • Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa 
  • Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa 
  • Działanie FEPW.04.02 Ponadregionalna infrastruktura kolejowa 
 • Priorytet FEPW.05 Zrównoważona turystyka 
  • Działanie FEPW.05.01 Zrównoważona turystyka 
 • Priorytet FEPW.06 Pomoc techniczna 
  • Działanie FEPW.06.01 Pomoc techniczna 

Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo, zapraszamy do kontaktu. 

formularza z zapytaniem

Źródło: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wersja SZOP.FEPW.001 Obowiązuje od dnia 2022-12-20