Kujawsko-pomorskie

Inwestycje w zakresie krótkoterminowej terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Dla: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; przedsiębiorstwo; jednostka budżetowa; lekarka/lekarz, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pielęgniarka/pielęgniarz, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; partner prywatny we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publicznoprywatnego

Dofinasowania

DOTACJE UNIJNE

Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie regionalnym i krajowym.

Masz pytanie skontaktuj się z nami