Mapa Pomocy Regionalnej

MAPA POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2022 – 2027 DLA POLSKI

Mapa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie mapy pomocy regionalnej nie ma obecnie możliwości udzielenia pomocy projektom zlokalizowanym w mieście stołecznym Warszawa i powiatach ościennych (obszar wskazany na poniższej mapie województwa mazowieckiego z intensywnością 0%).

Mapa ma zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Grafika przedstawiająca mapę Polski podzieloną na województwa. Poszczególne województwa zaznaczone są kolorami, taka sama intensywność pomocy to ten sam kolor. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: województwo warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie – 50%, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie – 40%, pomorskie, śląskie – 30%. Ponadto w trzech województwach wskazano maksymalną intensywność wsparcia widełkowo, od – do. Są to: województwo mazowieckie – od 0% do 50% (szczegóły na odrębnej mapie województwa mazowieckiego), województwo wielkopolskie – od 15% do 25% (szczegóły na odrębnej mapie województwa wielkopolskiego), województwo dolnośląskie – od 15% do 25% (miasto Wrocław w okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2024 – 20%, miasto Wrocław w okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027 – 15%, pozostały obszar województwa – 25%).

Przedstawione na mapie Polski wielkości procentowe w poszczególnych województwach i regionach dotyczą maksymalnych intensywności wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Wielkości te w odniesieniu do trzech województw nie są jednolite dla wszystkich ich podregionów i gmin:

 • Województwo Mazowieckie – intensywność wsparcia od 0% do 50%, w zależności od podregionu lub gminy zobrazowaliśmy na mapie
Grafika przedstawiająca mapę województwa mazowieckiego podzielonego na podregiony i gminy. Poszczególne obszary zaznaczone kolorami. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: podregion siedlecki (część regionu mazowieckiego regionalnego) – intensywność 50%, region mazowiecki regionalny (tj. podregiony radomski, ciechanowski, płocki, ostrołęcki, żyrardowski z wyjątkiem podregionu siedleckiego) – 40%, część podregionu warszawsko wschodniego na obszarze gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz – 35%, część podregionu warszawsko zachodniego na obszarze gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola – 25%, miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne tj.: powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Waliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Wesoła, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat pruszkowski – 0%.
 • Województwo Wielkopolskie – intensywność wsparcia od 15% do 25%, w zależności od podregionu i daty udzielenia pomocy zobrazowaliśmy na mapie.
Grafika przedstawiająca mapę województwa wielkopolskiego podzielonego na podregiony i gminy. Poszczególne obszary zaznaczone kolorami. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: miasto Poznań oraz podregionu poznańskiego (tj. powiat poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski) – 20% w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i 15% w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. oraz dla pozostałego obszaru województwa niezależnie od okresu – 25%.
 • Województwo Dolnośląskie – intensywność wsparcia:
  • na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – 20%,
  • na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. – 15%,
  • w pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego – 25%.

Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw. Takie zwiększenie nie dotyczy obszaru województwa mazowieckiego w ogóle nie objętego pomocą (obszar wskazany na mapie z intensywnością 0%).

Rozporządzenie określa również zasady:

 • ustalania maksymalnej intensywności pomocy na obszarach wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji,
 • obliczenia maksymalnej wartości pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego.

Niniejsza mapa zastępuje Mapę Pomocy Regionalnej na lata 2014 – 2021 dla Polski.

Intensywność wsparcia w poszczególnych województwach, podregionach, gminach Polski w odniesieniu do mapy na lata 2014 – 2021 uległa znaczącym zmianom zestawionym w tabeli.

MAPA POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2014 – 2021 DLA POLSKI

Mapa obowiązywała w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020, zmienionego następnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r.

Mapa pomocy regionalnej określała regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Mapa ma zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych do dnia 31 grudnia 2021 r.

Grafika przedstawiająca mapę Polski podzieloną na województwa. Poszczególne województwa zaznaczone są kolorami. Mapa wskazuje na maksymalne intensywności wsparcia w następujących wysokościach: województwo warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie – 50%, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie – 35%, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie – 25%. Ponadto w województwie mazowieckim wskazano maksymalną intensywność wsparcia widełkowo, od 10% – do 35%. Szczegółowo maksymalną intensywność wsparcia dla tego województwa pokazano z prawej strony mapy: podregion ciechanowsko – płocki, ostrołęcko – siedlecki, warszawski wschodni, radomski – 35%, podregion warszawski zachodni – 20%, miasto stołeczne Warszawa w okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2017 – 15%, miasto stołeczne Warszawa od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 – 10%.

Przedstawione na mapie Polski wielości procentowe w poszczególnych województwach i regionach dotyczyły maksymalnych intensywności wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalne intensywności pomocy można było zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

Materiał pobrany z strony: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Kontakt

Biuro Promocji Exportu „EURO-TARGI”

ul.Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

E-mail

Telefon

tel. 605 044 690