Ogólnopolskie

Dotacje bezzwwrotne, dotacje unijne, dofinasowanie z funduszy UE 2020-2027. Aktualne, zweryfikowane i dostepne konkursy 

w ramach programów na poziomie ogólnopolskim, dostępne dla firm z całej polski. Nowe dotacje unijne przewidują wsparcie w zakresie  m.in.

 • internacjonalizacja- dofinasowanie do 85% udziału w targach i wystawach 
 •  Badania i Rozwój (B+R)
 • Zakup maszyn i rządzeń w ramach inwestycji w środki trwałe 
 • zakup nieruchomości;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • budowa nowej linii produkcyjnej oraz hal;
 • usługi doradcze i szkoleniowe 
 • odnawialne źródła energii
 • Informatyzacja przedsiębiorsw 
 • Wdrożenie innowacji własnych lub zakupionych badań w wyniku inwestycji w B+R

Dofinasowania

DOTACJE UNIJNE

Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie regionalnym i krajowym.

Masz pytanie skontaktuj się z nami