Pomorskie

Zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia MŚP realizowanego w formule projektu grantowego. Na kompleksowe przedsięwzięcie składają się m.in.:

  • identyfikacja przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19, kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • doradztwo merytoryczne oraz szkolenia dla grantobiorców w zakresie realizacji przedsięwzięć, w szczególności mających na celu zmiany w obszarach ucyfrowienia oraz ekoefektywności,
  • udzielanie grantów na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy.

Dofinasowania

DOTACJE UNIJNE

Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie regionalnym i krajowym.

Masz pytanie skontaktuj się z nami