Pożyczki unijne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw zostały uruchomione  pożyczki unijne przez  Bank Gospodarstwa Krajowego., który  jest Menadżerem Funduszu Funduszy. 

Warunki:

 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,00% proc. w skali roku
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy 
 • Wysoka kwota jednostkowej pożyczki – nawet 15 mln zł

 Fundusze unijne w ramach dofinasowania pokrywają koszty odsetek i koszty udzielenia pożyczki przez jednostki  finansujące.

Dla kogo: przedsiębiorstwa MMŚP i  duże firmy, fundacje, stowarzyszenia, osoby pracujące i nie pracujące  na rozpoczęcie działalności, organizacje pozarządowe, Seed/Startup, Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe a także samorządy i inne przedsiębiorstwa i podmioty.

Dzięki Funduszom Europejskim pożyczkobiorcy mogli założyć swój wymarzony biznes, zainwestować w rozwój firmy i poszerzyć swoje usługi, a nawet wdrożyć innowacje.

Środki pochodzące z pożyczki unijnej mogą być przeznaczone m.in. na:

 • zakup środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia; adaptację pomieszczeń i ich wyposażenie czy specjalistyczne oprogramowanie IT, które rozbuduje informatyzację wewnętrzną w firmie,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych,
 • realizację nowych, innowacyjnych pomysłów, a co za tym idzie – wprowadzenie na rynek nowych ulepszonych produktów i usług,
 • inwestycje związane z rewitalizacją, termomodernizacją i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym,
 • bieżącą działalność gospodarczą z zapewnieniem płynności finansowej.

Dlaczego warto?

 • Niskie oprocentowanie pożyczki od 0,00 % stałe przez cały okres spłaty
 • Brak prowizji  związanych z udzieleniem pożyczki przez jednostki finansujące 
 • Wysoka kwota pożyczki, korzystna przy inwestycjach 
 • Oferujemy bezpłatną pomoc przy wstępnej kwalifikacji firmy do wniosku o pożyczkę i gromadzeniu dokumentów
 • Pożyczki dostępne w poszczególnych województwach – terminy naboru określają jednostki finansujące 
 • Możliwość finansowania zakupu nowych i używanych środków trwałych 
 • Finasowanie  bieżących wydatków związanych z prowadzenie firmy m.in. spłaty zobowiązań, zatowarowanie, opłaty za energię elektryczną, koszty i pensje pracownicze, czynsz, zobowiązania ZUS i US, leasing i inne.

Niektóre rundy w poszczególnych województwach ograniczone są przedziałem czasowym, w innych określoną pulą środków. 

 Jeśli jesteście Państwo zainteresowany pożyczką, już dziś skontaktujcie się z naszymi Doradcami. Środki z pożyczek wyczerpują się w bardzo szybko.  

Decyduje kolejność złożenia wniosku!