Warmińsko-mazurskie 4

  1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematycznoprzyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) , tj.: – wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
  2. Inwestycje służące realizacji zajęć sportowych, tj.: – wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki;
  3. Wyposażenie specjalistyczne w szkołach, tj.: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych

Dofinasowania

DOTACJE UNIJNE

Mapa dotacji unijnych to stworzona przez nas wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie regionalnym i krajowym.

Masz pytanie skontaktuj się z nami