Bezzwrotna dotacja z Funduszy UE

Listopad 2022 r. planowany nabór wniosków w konkursie:

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Alokacja środków ok. 39 mln PLN.

Przeznaczenie: wsparcie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów lub świadczenia usług – w tym ekoinnowacji.

Dla kogo ?

O wsparcie będą mogli ubiegać się:

  • przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług (w tym ekoinnowacje).

Wsparcie będzie można przeznaczyć na:

  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem dotyczącym obsługi
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją
  • zakup patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej

Wysokość dofinansowania:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorstwa: 60%
  • dla średniego przedsiębiorstwa: 50%
  • dla dużego przedsiębiorstwa: 40%

zgodnie z obowiązującą mapą pomocy regionalnej.

Termin składania wniosków

Planowane ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie naboru: listopad 2022 r.

Firmy zainteresowane szczegółowymi informacjami zapraszamy do kontaktu – formularza kontaktowego