Dofinansowania

Bezzwrotna dotacja 100% UE – Wsparcie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw jeszcze w ramach perspektywy 2014-2020

DOTACJA BEZZWROTNA DO 100% Obecnie trwa nabór:  Ogólnopolski konkurs dla Przedsiębiorców którzy odnotowali negatywne skutki z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Jest to odpowiedź na skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców…

Wygrać z BREXITEM!

Wygrać z BREXITEM!

WYGRAĆ Z BREXITEM! Dofinansowanie do 100% dla firm, na które negatywnie wpłynęło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii.  Wsparcie można otrzymać w formie dotacji do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach…

Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Spis treści: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1) ENERGIA I KLIMAT (CP 2) SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3) KAPITAŁ SPOŁECZNY, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE (CP 4) FEnIKS –…

Pożyczki unijne

Pożyczki unijne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw zostały uruchomione  pożyczki unijne przez  Bank Gospodarstwa Krajowego., który  jest Menadżerem Funduszu Funduszy.  Warunki: na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach…