Dotacja bezzwrotna na rozwój polskiej branży meblarskiej

Rusza program– pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej. Celem programu jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych. Zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Termin składania wniosków: 8 listopada – 6 grudnia 2022r.  (termin składania wniosków może ulec skróceniu).

•             Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85%

•             Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 850 000 zł

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami,
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;

2) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:

  1. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych
  2. maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia

ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);

  1. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
  2. urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;

3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Warto przypomnieć, że działaniem skierowanym na wsparcie robotyzacji w Polsce jest także –  funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. – ulga na robotyzację. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. W ramach ulgi można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.

W przypadku pytań lub zainteresowania dotacją proszę o szybki kontakt.