Polska Wschodnia – Podkarpackie

Polska Wschodnia – Podkarpackie

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. Dofinasowania DOTACJE UNIJNE Mapa dotacji unijnych to stworzona…